Sledovat psa pasoucího ovce je krásná podívaná. Soustředěný pes nahání stádo z jedné strany na druhou, nadbíhá mu a v případě, že ovce nereagují tak, jak mají, může i štípnout. U dnešních pejsků ale obvykle nechceme, aby je hnala touha po pasení a vrhali se pod auta nebo kola. Nežádoucí pasení aut, cyklistů, dalších psů, lístečků nebo i lidí je rozšířený problém, který řeší majitelé nejen ovčáckých a pasteveckých plemen. Jak na něj vyzrát?

Na úvod je důležité zmínit, že nechtěné pasení, nahánění či lovení není samostatný izolovaný problém, ale obvykle je spojený s celkovou nepozorností psa, taháním na vodítku a dalšími psími nešvary. Ne vždy se také jedná o klasické pasení. Někdy se pejsek jen jednorázově zasoustředí nebo zpozorní při průjezdu vlaku. Pokud máte možnost, poproste o posouzení chování vašeho psa zkušeného trenéra, který vám pomůže pasení identifikovat a poradí, jak postupovat. Obvykle ale pasení rozpoznáte podle soustředěného pohledu, který pes upírá na objekt svého zájmu. Pes může vypadat až uhranutě. Stojí nebo leží a zaměřuje se jen a výhradně na rušivku. Je natolik excitovaný, že vás nevnímá a nereaguje na pamlsky, hračku ani vaše volání.

Proč je pasení cizích objektů nebo lidí nežádoucí?

Důsledků tohoto nevhodného chování může být více. Jednak si pejsek může ublížit. Znám ze své trenérské praxe případy, kdy pejsek vystartoval za autem a kvůli rychlému výběhu si poranil nohy. Možným úrazem je také náraz do objektu. A v neposlední řadě může pes ublížit někomu jinému nebo způsobit nehodu. Může dojít až k pejskově smrti. Nezapomínejte, že pasoucí psi mohou použít štípání. A pokud jsou oblíbeným objektem vašeho psa cizí lidé, nechceme, aby naši čtyřnozí parťáci chňapali po kolemjdoucích.

Korekce, okřikování, tresty…?

Na diskuzích se často dočítám o trestech za nežádoucí chování. Každý páníček zná svého pejska nejlépe a měl by být schopen odhadnout, jak bude hafan reagovat na potrestání. Sama za sebe korekce, škubání vodítkem ani fyzické tresty neschvaluji. Může se ale stát, že vám pes na procházce vyběhne na auto a vy jej automaticky strhnete zpátky. Takový trest je jednoznačný a správně načasovaný. Je možné, že bude v dané situaci efektivním řešením a bude po problému. Nebo se může stát, že narušíte pracně budovaný vztah s vaším pejskem a bude trvat týdny, než se vše spraví. Navíc pokud se řídíte zásadami pozitivní výchovy a výcviku, může se stát, že neodhadnete intenzitu potrestání. Buď na psa vyjedete až moc a nastane ono narušení vztahu, o kterém píšu o pár řádků výše, nebo naopak budete příliš mírní a stejně tím ničeho nedocílíte. Za mě je tedy jednoznačně nejlepší cesta právě ta pomocí pozitivní motivace.

Jak odstranit nežádoucí pasení?

Prvním krokem by mělo být zabezpečení psa. Aby vůbec mohl proběhnout nějaký trénink a výcvik, musíme mít jistotu, že během něj pes nikomu neublíží a že se nezraní. Proto doporučuji ho skutečně dobře zajistit. Pevný obojek, klidně dvě vodítka, stopovačka, košík… Myslete na prevenci.

Při tréninku začínáme s pejskem pracovat se vzdáleností. Hra, k jejímuž provedení potřebujete velkou trpělivost, ale právě díky které se váš pejsek postupně odnaučí pást. Potřebujete si vytipovat místo, kudy prochází hodně pejskařů, jezdí více aut, cyklistů, pohybují se zde běžci... Najděte si hranici tak daleko od pohybujících se objektů, kde váš pejsek ještě vnímá, není při míjení objektu ztuhlý a je schopný reagovat na pamlsek. Nenechte se odradit, pokud to ze začátku bude třeba 200m vzdálenost - dopřejte pejskovi čas. Při této hře pracujte s top odměnami. 

Vyčkejte na určeném místě, nejlépe kolmo k cestě, dokud neprojde cizí pes, člověk nebo neprojede kolo. Když si ho váš pes všimne, ale nepase a reaguje na vás, odměňte jej. Při příštím pokusu se přibližte k cestě o 2 metry a pokračujte stejným způsobem, dokud se jednoho dne nedopracujete až těsně vedle frekventované zóny. Může se stát, že se po přiblížení se k cestě váš pejsek opět bude zmítat nebo začne na cizího objekt – v tom případě se v postupu vraťte o krok (tedy o zmíněné dva metry) zpět. Pokud k takové situaci dojde, pravděpodobně jste pejska “přetáhli”, trénink byl náročnější, případně je pes už unavený. Je dobré myslet na to, že tréninky by měly být častější, ideálně každý den, ale po menších časových úsecích. Stačí opravdu pár minut denně.

TIP: Sestavila jsem pro vás soubor tří her, jejichž postupným zařazením do repertoáru psích aktivit zajistíte, že pes přestane pást motorky, kola, děti a další objekty. V těchto hrách popisuji přesné postupy, jak je hrát a využívat. Zaregistrujte se pod TÍMTO ODKAZEM a obdržíte všechny tři hry na váš e-mail.

 

pes s ovcemi

A co dál? Zkuste pozitivní elektrický obojek!

Tak s nadsázkou říkám metodě kontrolovaného zastavení. Proč? Protože díky této metodě dokážu zastavit psa i pokud se pohybuje ve větší vzdálenosti ode mě a vrátím ho tak "do hlavy", tedy začne znovu vnímat a vytrhnu ho z toho, aby dál napásl předměty, nebo si lehne i v případě, že je daleko ode mě nebo nečekaně vyběhne a já ho touto metodou dokážu zastavit. Největší výhodou, kterou v této metodě spatřuji nejen já, ale také desítky mých klientů, se kterými jsme tuto techniku trénovali, je to, že pejsek při plnění povelu nemusí spustit předmět svého zájmu z očí. Zastaví, sedne si, případně si lehne a stále může pozorovat to, za čím se vydal. Ať už pase lidi, děti, auta, kola, motorky, koloběžky… Nesnažíme se tedy obrátit jeho pozornost za každou cenu na sebe.

Někdy je to pro pejsky neuvěřitelně těžké, když je přemohou instinkty. S očima upřenýma na zajímavý objekt se vyřítí vpřed a hnáni silnými pudy neuposlechnou páníčkovo volání. Metoda kontrolovaného zastavení je ale kompromis – váš mazlík se nemusí přestat o lákavý objekt zajímat, nemusí se na vás otáčet a ztratit definitivně přehled o tom, jakým směrem se auto pohybuje nebo kudy pojede cyklista. Dále vše pozoruje, ale v klidu. Vsedě či vleže. Pozoruje a čeká, až za ním přijdete a řeknete mu další povel.

TIP: Na tuto metodu jsem pro vás natočila webinář! Ovládnutí metody kontrolovaného zastavení je absolutní must-have páníčků, jejichž psi loví auta či kolemjdoucí lidi. Podívejte se na webinář pod TÍMTO ODKAZEM a udělejte tak první krok za zabezpečením vašeho pejska.

Dopřejte pejskovi to, po čem touží

Pokud doma máte ovčácké nebo pastevecké plemeno, zkuste ho brát na tréninky pasení přímo k ovečkám. Dnes již existují trenéři po celé republice, se kterými je možné se zkontaktovat a na trénink si k nim dojet. Je dost pravděpodobné, že pes zjistí, že se mají pást ovce, ne lidi či auta. Avšak ani trénink přímo u ovcí nemusí být všespásný, proto ho doporučuji kombinovat se cvičeními a hrami uvedenými výše.