Video 3

Vítejte u třetího videa! Abyste si z něj odnesli co nejvíce, věnujte mu plnou pozornost a dodívejte se až do konce. Má jen pár minut!

Vstupte do online kurzu Školka pro štěňátka!

Přidejte se do FB skupiny!

Napište komentář!

<div class="fb-comments" data-href="https://pejskarina.cz/kops-serie-videi/video1/" data-numposts="10"></div>
<div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = 'https://connect.facebook.net/cs_CZ/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>